Onderhoud

Onderhoud

 Hoe beter een rieten dak wordt onderhouden, hoe langer zal het meegaan. Een met dennennaalden, bladeren en/of algen vervuild dak heeft een langere droogtijd hebben en gaat dus korter mee dan een schoon dak. Goed en tijdig onderhoud zal de levensduur veel meer verlengen dan de investering in kosten doet vermoeden. Andersom werkt het ook, een te kort aan onderhoud zal zich altijd wreken. Een geringe investering in preventief onderhoud betaalt zich terug in de vorm van een relevante levensduurverlenging van het rieten dak.


50 jaar geleden werd bijna geen onderhoud gepleegd aan rieten daken op het gebied van algen- en mos bestrijding. Algen (en mos) op een rieten dak schenen geen nadelige effecten te veroorzaken met betrekking tot de levensduur van het dak (voor een normaal pand ligt de levensduur tussen de 25 en 50 jaar). Dit lijkt de laatste jaren te veranderen. Het lijkt nu zo te zijn dat met name algenontwikkeling een negatieve invloed op de levensduur van het dak heeft, zeker wanneer de algen een gesloten laag vormen. 
Een rieten dak met een (te) dik aangebrachte brandwerende coating zal zich qua levensduur net zo gedragen als een zwaar bealgt dak, langer vochtig, dus met een kortere levensduur.

Preventief onderhoud
Preventief onderhoud is voor een rieten dak altijd een goed idee geweest. Dat wil zeggen, het dak bijhouden om te zorgen dat renovatie zo lang mogelijk kan worden uitgesteld. Wanneer storm- of vogelschade optreedt dan zijn hier in eerste instantie zelden grote bedragen mee gemoeid. Een scheur in het metselwerk van de nok is ook zo gerepareerd. Laat men dit na, dan gaat het op die plaats inwateren en is men na verloop van tijd een veelvoud van het originele reparatiebedrag kwijt, nog afgezien van eventuele vervolgschade. De laatste jaren hoort bij het preventieve onderhoud ook de bestrijding van algen en in mindere mate mossen.

Levensduur van het rieten dak
Het rieten dak heeft de laatste tijd meer te lijden van het milieu dan vroeger. Een overmaat aan vermestende stoffen in de lucht, een gevolg van onze westerse levensstijl, zorgt ervoor dat alles na verloop van tijd bedekt wordt met een laagje algen. Op het rieten dak zorgen deze algen voor een toename van de droogtijd. Het riet blijft langer vochtig. Wanneer een over het riet liggende groene waas overgaat in een groene drab dan kan dit de droogtijd zo veel verlengen dat het riet in de herfst- en winterperiode (van oktober tot het volgende jaar april) zelfs bijna helemaal niet meer droog wordt. Het riet kan dan in zeer korte tijd dramatisch in kwaliteit achteruit gaan. Het riet verslijt niet langer maar verspocht (het wordt zacht en vergaat). Onder de te lang te natte buitenkant zal het riet als het ware verstikken. De oplossing hiervoor is het behandelen van het dak tegen begroeiing met algen en mossen.

Contactgegevens

Pletterij 1c
2211 JT  Noordwijkerhout

Leo 06 - 559 22 328
Bas 06 - 461 05 369
info@vandijk-rietdekkers.nl

Postadres:
Duinweg 135
2204 AT  Noordwijk