Riet

Riet

Riet behoort tot de familie van grassen. Het is één van de belangrijkste soorten die voor de verlanding van moerassen en wateren verantwoordelijk is, omdat de dikte van het wortelpakket in de loop van de tijd toeneemt en uiteindelijk boven het waterniveau uitkomt. Hoewel riet een meerjarig gewas is, sterven de bovengrondse delen ( de stengels ) elk jaar af. De stengels vormen dus een jaarproduct.

Riet komt voor op zowel voedselarme als voedselrijke plaatsen en in zowel zoet als lichtbrak milieu. In Nederland staat er met name riet in rond Nieuwkoop en in Noordwest Overijssel. Het riet dat het meest geschikt is als dakbedekking groeit op relatief voedselarme bodem. Brak water lijkt de duurzaamheid van riet eveneens ten goede te komen.

Riet is zoals gezegd een jaarproduct met als gevolg dat de kwaliteit van jaar tot jaar kan verschillen. Een goed beheerd rietland vormt de basis voor de kwaliteit en duurzaamheid van riet.
Hoewel nog lang niet duidelijk is welke factoren precies aan de kwaliteit van het riet ten grondslag liggen, weten riettelers vanuit hun ervaring aan welke eisen rietland moet voldoen.

Het beste riet voor dakbedekking is niet het "fijnste" riet. Over het algemeen is het zo dat hoe fijner het riet, des te mooier het resultaat na het dekken. Daarom vragen de meeste consumenten om mooi fijn riet.

Voor een echt gezond en duurzaam dak is wat grover riet echter veel beter. Een diameter van 5 tot 8 mm "ademt" meer en slaat minder gauw dicht, wat tot een relevant langere levensduur zal leiden. Om de maximale levensduur uit een rieten dak te halen, is preventief onderhoud noodzakelijk. ( zie onderhoud )

 

Contactgegevens

Pletterij 1c
2211 JT  Noordwijkerhout

Leo 06 - 559 22 328
Bas 06 - 461 05 369
info@vandijk-rietdekkers.nl

Postadres:
Duinweg 135
2204 AT  Noordwijk